Modele de educatie in antichitate

Narly, C., (1995), problema idealului pedagogique, in modelul Uman si Ideal Educatif (Antologie de texte), EDP, Bucuresti difuzarea valorilor vechii elade PE spații întinse, în antichitate, a fost Rezultatul și unei “mari colonizări”, realizate în Secolul VIII î. HR. Războaiele dintre orașele-STAT, creșterea populației, conflictele sociale au determinat contingente de cetățeni să-și părăsească locurile natale și să întemeieze colonii. Prin intermediul Lor, grecii au intrat În legătură cu popoarele asiei, africii, europei centrale, de est și de Vest, au caractère relațiile dintre culturi, PANA atunci Izolate, au edificat adevărate Rute de navigație și piețe comerciale; procesele de întrepătrundere Etno-Culturală și de civiliszație au început, în consecință, să se intensifice PE vechiul continent. Educatie pentru schimbare si dezvoltare urmareste formarea unei atitudini pro-active in raport cu Societatea, dezvoltarea creativitatii, capacitatii de asumare a responsabilitatilor la nivel social, vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de adaptare rapida si responsabila a personalitatii umane la conditiile inovatiilor si ALE reformelor sociale Comisiei in ultimele decenii ALE sec. Al XX-Lea, dans perspectiva sec. Al XXI-Lea. experiența Atenei în Materie de educație este unică în antichitate. În Centrul educației se punea formarea Omului ca entitate Superioară. Perfecționarea fizică, intelectuală și artistică Era idealul cetății DIN Attica.

Inițierea spre atingerea idealului fericirii se realiza în Trepte, în cicluri școlare primare, secundare și superioare, Cu sau fără intervenția statului. Educația cetățeanului continua și Dincolo de vârsta școlii, prin intermediul instituțiilor democrației, ce puneau în Centrul Lor “Omul ca ființă politică”. Educatie pentru comunicare si Mass-Media urmareste formarea unei atitudini Selective si responsabile reception fata de Informatie, dezvoltarea competentelor comunicative, a capacitatii de a DIALOGA, a receptivitatii si tolerantei fata de idei; vizeaza formarea si cultivarea capacitatii de valorificare Culturala a informei furnizate de radio, televiziune, Presa, in conditii de diversificare si de individualizare Care solocita o Coruptia pedagoica responsabila la SCARA valorilor sociale.